Czcionka:
Kontrast:
Dom Kultury

ul. Racławicka 10
32-200 Miechów


tel. 41 383 13 31

ckis@miechow.eu


Godziny otwarcia:

pon. 8.00 - 20.00
wt. - piąt. 8.00 - 22.00
sob.- niedz. w/g terminarza filmowego lub innych wydarzeń

DK+ Inicjatywy Lokalne 2022

 

Dom Kultury +

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie bierze udział w projekcie

 Narodowego Centrum Kultury

„Kulturalny Miechów” to pierwszy projekt, w którym uczestniczyć będą pracownicy naszej placówki razem z Narodowym Centrum Kultury. W tym roku do konkursu stanęło 176 ośrodków kultury z całej Polski. Wniosek CKiS Miechów pozytywnie przeszedł weryfikację, został wysoko oceniony i ostatecznie uplasował się na 17 pozycji z blisko dwustu złożonych projektów. 

Realizacja zadania jest dwuetapowa. Pierwszą część stanowią badania środowiska. Pogłębiona diagnoza animacyjna ma za zadanie odkryć talenty oraz wzmocnić potencjał kulturotwórczy, co będzie skutkować ostatecznie stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. To będzie stanowić drugą część zadania.  Aby zaprosić mieszkańców do udziału w badaniach organizatorzy zaplanowali szereg działań animacyjnych dla dzieci i młodzieży, dorosłych mieszkańców oraz seniorów. Następnie ogłoszony zostanie konkurs w ramach którego zostanie wyłonionych od 3 do 7 inicjatyw społecznych, które mieszkańcy będą mogli zrealizować wspólnie z CKiS w Miechowie. 

Inicjatywy oddolne są bezcenne, ponieważ angażują i integrują środowisko wokół określonego zadania, realizują ich potrzeby i są na przyszłość ogromnym potencjałem kulturotwórczym, a pomysły wynikające z realizacji projektu mogą na stałe wpisać się w ofertę CKiS. A to wszystko jest właśnie głównym celem projektu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2022. 


 

Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie bierze udział w projekcie Narodowego Centrum Kultury - Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 

Realizacja działań w ramach DK+ jest dwuetapowa. W pierwszym etapie, którego dotyczą prowadzone teraz działania,  Centrum Kultury i Sportu skupi się na przeprowadzeniu badań lokalnej społeczności, których wynikiem będzie opracowanie diagnozy kultury dla miasta Miechowa. Mamy nadzieję, że ten dokument w przyszłości mógłby stać się pierwszym krokiem do opracowania strategii rozwoju kultury w Miechowie. Obecnie pracujemy nad wyborem odpowiednich metod badania, adekwatnych do posiadanych zasobów kadrowych i czasu. We wszystkich działaniach związanych z realizacją projektu w ramach programu DK+ wspiera nas także animator wskazany przez NCK, swoisty „opiekun beneficjenta”, Agata.

W ramach pierwszej części zadania prowadzone są warsztaty, w których udział biorą osoby zaangażowane w realizację projektu. Za nami pierwsze spotkania z młodzieżą, szykujemy się teraz na spotkania ze "starszą młodzieżą" powyżej 25 r.ż

Zgodnie z harmonogramem projektu, w maju br., po opracowaniu diagnozy, ogłoszony zostanie konkurs dla mieszkańców Miechowa, grup nieformalnych, osób fizycznych, organizacji pozarządowych, na realizację przedsięwzięć w partnerstwie z Centrum Kultury i Sportu w Miechowie Rozstrzygniecie konkursu, stanowiące jednocześnie zamknięcie pierwszego etapu projektu, zaplanowano w połowie czerwca br. Na wszystkie wymienione wyżej działania przeznaczona zostanie kwota 10 000 zł. Z kolei realizacja wybranych pomysłów mieszkańców Miechowa i ewaluacja całego projektu stanowić będą drugi etap realizacji projektu, na który przeznaczone będzie dodatkowe dofinansowanie w kwocie 30 000 zł.

Dodatkową, bardzo ważną korzyścią związaną z realizacją projektu, jest pozyskanie nowych partnerów wśród lokalnej społeczności i odkrycie potencjału kulturotwórczego mieszkańców, którzy często pozostawiają swoje pomysły w „szufladach”. 

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury 

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Celem programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.


Ankieta 

"KULTURALNY MIECHÓW" O czym jest nasz projekt?

Tworzymy lokalną diagnozę społeczną, która ma nam wskazać drogę współdziałania razem z Wami – najbardziej atrakcyjną i dostosowaną do Waszych potrzeb oraz zainteresowań. Dzięki temu projektowi będziemy wspólnie tworzyć inicjatywy lokalne w Miechowie!

Mamy do Was ogromną prośbę – przygotowaliśmy ankietę, chcemy Was lepiej poznać i wspólnie realizować Wasze kreatywne pomysły!

W tym celu prosimy o wypełnienie ankiety – nie zajmie Wam to więcej niż 5 minut!

Dziękujemy bardzo serdecznie za każdą wypełnioną ankietę!

ANKIETA

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022”.

 


RAPORT Z DIAGNOZY

Raport został napisany przy współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury z Katowic. 

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z raportem. Zobacz raport 


 

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, grupy formalne i nieformalne działające lokalnie oraz osoby indywidualne zamieszkujące na terenie gminy Miechów do udziału w naborze na inicjatywy lokalne w ramach projektu „Kulturalny Miechów”.

 

Promowane będą projekty odwołujące się do lokalnej tradycji/historii/tożsamości oparte na twórczej aktywności mieszkańców, nastawione na integrację społeczności lokalnej, szczególnie działania międzypokoleniowe, inicjatywy zakładające wykorzystanie kapitału i umiejętności mieszkańców gminy oraz mające potencjał do przyciągnięcia do udziału  w projekcie mieszkańców z różnych części Miechowa i/lub różnych sołectw.

CKiS sfinansuje realizację od 3 do 7 najciekawszych inicjatyw dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu  „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022”.

Minimalna kwota, o którą można się ubiegać to ok 4 tysiące złotych brutto. Maksymalna kwota to 10 tysięcy złotych brutto.

Wnioski należy składać na specjalnym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 6 czerwca 2022 roku

Szczegółowe informacje znajdują się w  Regulaminie Konkursu oraz w załącznikach

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego w przypadku pytań 799 322 916, codziennie od poniedziałku do piatku w godzinach 9:00 - 15:00.

poniżej załączniki 

 


 

Ogłoszenie wyników konkursu na Inicjatywy Lokalne Domy Kultury+ 2022

9 czerwca 2022 r. odbyła się Rada Ekspertów, podczas której wyłoniono zwycięskie inicjatywy, które zostaną zrealizowane w ramach zadania "Kulturalny Miechów"

Otrzymaliśmy 3 zgłoszenia:

1) „od MIGAWKI do OBIEKTYWU” – wakacyjne warsztaty wideo i fotografii

2) Święto koloru- odmieniamy wspólnie amfiteatr w Miechowie.

3) "Inicjujesz - decydujesz - działasz!"

Wszystkie zgłoszone pomysły dostały pozytywną ocenę.

Serdecznie gratulujemy! Wybrane inicjatywy zostaną zrealizowane od 31 lipca do 13 listopada 2022 r.

Otrzymane zgłoszenia konkursowe były niesamowite dlatego wszystkie inicjatywy zostaną zrealizowane we współpracy z pomysłodawcami w ramach działalności CKiS w Miechowie. 

Dziękujemy bardzo  naszej animatorce Agacie Lisowicz-Wala za poświęcony czas i rzetelną ocenę inicjatyw. Już dzisiaj zapraszamy do uczestniczenia w wydarzeniach "Kulturalny Miechów"

 


Do pobrania:

Partnerzy:

Miechów - Gmina i Miasto - logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logo Narodowe Centrum Kultury - logo Dom Kultury Plus Agencja Interaktywna Brandmark - logo