Kino Gryf

ul. Racławicka 10
32-200 Miechów


tel. 41 383 13 31

ckis@miechow.eu


Godziny otwarcia:

pn - pt 7.00 - 22.00
sb - nd 8.00 - 22.00

 


 

W celu minimalizowania ryzyka zakażenia zarówno pracowników jak i klientów kina Gryf w Miechowie prosimy o zapozananie się z obowiązującymi procedurami i zastosowanie się do nich:

  • W kinie zostaje udostępniona widzom połowa liczby miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami
  • obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
  1. widza, który uczestniczy w seansie filmowym z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  2. widza, który uczestniczy w seansie filmowym z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan  zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  3. osób wspólnie zamieszkujących  lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
  • Zobowiązuje się klientów CKiS do zachowania dystansu społecznego pomiędzy osobami stojącymi w kolejce,
  • Każda osoba wchodząca do obiektu kina zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk oraz zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych wewnątrz obiektu - Osoby, które nie będa stosowały obowiązkowej osłony ust i nosa nie będą obsługiwane !
  • Zaleca się zakup biletów online

 


 

 

Kino „Gryf” rozpoczęło działalność w roku 1957 i funkcjonuje przy Domu Kultury w Miechowie nieprzerwanie do dziś. Kino dysponuje  salą kinowa: parter, I piętro, II piętro wyposażoną w nowoczesny sprzęt projekcyjny i nagłośnieniowy oraz komfortowe fotele.

Więcej informacji »

Partnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark mkidn