Czcionka:
Kontrast:
Dom Kultury

ul. Racławicka 10
32-200 Miechów


tel. 41 383 13 31

ckis@miechow.eu


Godziny otwarcia:

pon. 8.00 - 20.00
wt. - piąt. 8.00 - 22.00
sob.- niedz. w/g terminarza filmowego lub innych wydarzeń

Infrastruktura Domów Kultury 2022

 

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie informuje, iż zakończono prace związane z realizacją projektu pn. „Nowoczesne zaplecze kultury- zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjno-artystycznej", 

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego""

Zadanie było współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Miechów oraz Centrum Kultury i Sportu w Miechowie. Całkowity koszt zadania wyniósł 116 246,12 zł netto, z czego 92 996,90 zł netto to środki finansowe przekazane od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury, a 23 249,22 zł netto to dotacja celowa z budżetu Gminy i Miasta Miechów. Pozostała kwota, to wkład własny CKiS.

Dziękujemy firmie Arcade Audio za dostraczenie sprzętu do Domu Kultury, a Panu Adamowi za przeprowadzone szkolenie z naszą kadrą akustyków. 

   

 


Jest nam miło poinformować, że Centrum Kultury i Sportu w Miechowie po raz drugi znalazł się w gronie beneficjentów, do których trafi dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury.

 

W ramach otrzymanego dofinansowania w wysokości 93 000,00 złotych oraz dzięki udziałowi własnemu na zadanie pn. "Nowoczesne zaplecze kultury - zakup srzętu nagłośnieniowego na potrzeby prowadzenia dzaiałalności edukacyjno-artystycznej".  Zadanie inwestycyjne pozwoli zwiększyć potencjał animacyjno- edukacyjny i pozytywnie wpłynie na rozwój naszej instytucji kultury. Zakupione elementy nagłośnienia pozwolą podnieść atrakcyjność oferty kulturalnej oraz wpłyną pozytywnie na dostępność w odbiorze przekazywanych treści.

 Program Infrastruktura Domów Kultury finansowany jest ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Instytucją zarządzającą Programem jest Narodowe Centrum Kultury. Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Przypomnijmy, że Centrum Kultury i Sportu w Miechowie był również beneficjentem programu Infrastruktura Domów Kultury w 2017r. . Środki zewnętrzne oraz udział własny pozwoliły na realizację zadania o wartości 99 970,00 złotych. Kwota ta pozwoliła na zakup nagłośnienia do sali widowiskowo-kinowej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.


Partnerzy:

Miechów - Gmina i Miasto - logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logo Narodowe Centrum Kultury - logo Dom Kultury Plus Agencja Interaktywna Brandmark - logo