Czcionka:
Kontrast:
Dom Kultury

ul. Racławicka 10
32-200 Miechów


tel. 41 383 13 31

ckis@miechow.eu


Godziny otwarcia:

pon. 8.00 - 20.00
wt. - piąt. 8.00 - 22.00
sob.- niedz. w/g terminarza filmowego lub innych wydarzeń

Sieć na kulturę 2022

Wyposażenie Centrum Kultury i Sportu w Miechowie wzbogaciło się o nowy sprzęt komputerowy w postaci 5 sztuk laptopów marki Geteway i 1 tableta marki Lenovo, które przekazała nam Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy.
Nowy sprzęt komputerowy jest efektem udziału CKiS w Miechowie w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krakowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzezcz aktywizacji cyfrowej”).
Projekt miał na celu:

  1. podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  2. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 (z podziałem na dwie kategorie wiekowe 10-14 lat i 15-18 lat), poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  3. wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów. 
  1. W wyniku realizacji pierwszego celu, kadra CKIS od września 2021 roku brała udział w szkoleniach, na których zrealizowano tematy: „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych „Bezpieczne zachowanie w sieci”, kompetencje medialne, projektowanie i realizację serwisów internetowych oraz gier mobilnych.Drugi cel projektu został osiągnięty poprzez szkolenia dzieci i młodzieży. Zgodnie z założeniami projektu „Sieć na kulturę”, przeszkolony w ramach projektu pracownik CKiS w Miechowie przy pomocy trenera wspierającego, przeprowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą, z tego samego zakresu tematycznego, w których uczestniczył.Udział w projekcie był bezpłatny.Ostatni cel projektu został zrealizowany poprzez dostarczenie laptopów, które otrzymaliśmy. Udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krakowskim” przyniósł oczekiwane rezultaty – podniósł kompetencje pracownika CKiS oraz wzbogacił zaplecze domu kultury o nowy sprzęt komputerowy, który ułatwi pracę i umożliwi stworzenie nowej formy działalności – zajęć edukacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem otrzymanych laptopów.

 

Partnerzy:

Miechów - Gmina i Miasto - logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logo Narodowe Centrum Kultury - logo Dom Kultury Plus Agencja Interaktywna Brandmark - logo