Dom Kultury

ul. Racławicka 10
32-200 Miechów


tel. 41 383 13 31

ckis@miechow.eu


Godziny otwarcia:

pn - pt 7.00 - 22.00
sb - nd 8.00 - 22.00

Zespoły muzyczne i taneczne

 

Miechowska Orkiestra Młodych Muzyków

 


 

O powstaniu i prowadzeniu Miechowskiej Orkiestry Młodych Muzyków opowiada jej założyciel i dyrygent mgr Sławomir Michaldo:

          Myśl o utworzeniu orkiestry szkolnej towarzyszyła mi od pierwszych lat pracy tym bardziej, iż różnorodność instrumentów w szkole sprzyjała takiej inicjatywie. Obserwowałem również dużą potrzebę gry zespołowej, Dlatego, kiedy ówczesny dyrektor PSM mgr Andrzej Mordawski zaproponował mi wiosną 1994 r. zorganizowanie w nadchodzącym roku szkolnym kameralnego zespołu instrumentalnego, natychmiast pojawiła się u mnie myśl o docelowej formie takiego zespołu, jaką miała by być orkiestra. Wizja jaką sobie wtedy stworzyłem to dobrze zorganizowany i fachowo prowadzony zespół uczniów i absolwentów PSM w Miechowie, który swoimi koncertami będzie służył rozwojowi jej członków (dzieci i młodzieży) oraz lokalnej społeczności.

          Jednym z podstawowych problemów z jakim przyszło mi się zmierzyć od początku istnienia orkiestry był dobór repertuaru i jego opracowanie. Jest to bardzo istotny problem, gdyż niemożliwym okazało się znalezienie opracowań utworów  o odpowiedniej wartości artystycznej, dających odpowiedni efekt estradowy, atrakcyjnych z punktu widzenia wykonawców jak i słuchaczy a jednocześnie dopasowanych składem i stopniem trudności technicznych do możliwości wykonawczych uczniów PSM Ist. Skłoniło mnie to do tworzenia własnych instrumentacji i aranżacji oraz takiego doboru repertuaru, który pozwalał na racjonalny rozwój orkiestry. Dzisiaj repertuar jest znacznie bardziej zaawansowany technicznie i muzycznie niż w pierwszych latach istnienia orkiestry.

          Początkowo w skład orkiestry wchodziły wyłącznie instrumenty smyczkowe, a przez kolejne lata istnienia orkiestra stopniowo powiększała swoją liczebność, poszerzała swój skład (dochodziły instrumenty dęte i perkusja). Przełomowym momentem w rozwoju orkiestry było objęcie jej mecenatem Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie (1997 r.) i przekształcenie w Miechowską Orkiestrę Symfoniczną a później w Miechowską Orkiestrę Młodych Muzyków. Wtedy możliwym stało się włączenie do składu absolwentów PSM w Miechowie. Wpłynęło to bardzo pozytywnie na rozwój artystyczny orkiestry, a uczniom kończącym szkołę pozwalało na zagospodarowanie zdobytych w czasie lat nauki umiejętności i twórcze wypełnienie wolnego czasu. Dzisiaj Miechowska Orkiestra Młodych Muzyków to czterdziestoosobowy zespół uczniów i absolwentów PSM I st. w Miechowie o bogatym składzie instrumentalnym: skrzypce I i II, altówki, wiolonczele, flet I i II, obój, klarnet I i II, saksofon, trąbka I i II,  perkusja.

W ciągu 20 lat swojego istnienia orkiestra koncertowała głównie na terenie gminy i miasta Miechowa. Pierwszy koncert orkiestry odbył się w styczniu 1995 r. w Bazylice Bożogrobców w Miechowie i potwierdził potrzebę istnienia takiego zespołu w środowisku lokalnym. Kolejne lata pracy przyniosły wzrost poziomu artystycznego, który w 1997 r. zaowocował zajęciem pierwszego miejsca na I Przeglądzie Zespołów i Orkiestr w Starachowicach. Czterokrotnie orkiestra prezentowała się na Festiwalu Orkiestr Szkół Muzycznych I st. w Będzinie; występowała również na Słowacji w zaprzyjaźnionej szkole artystycznej w Bańskiej Bystrzycy.

Partnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark mkidn