Czcionka:
Kontrast:
Kryta pływalnia

ul. M. Konopnickiej 4
32-200 Miechów


tel. 41 230 80 00

ckis@miechow.eu


Godziny otwarcia:

pn - pt 7.00 - 22.00
sb - nd 8.00 - 22.00

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ww.ckis.miechow.eu.

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie
ul. Racławicka 10
32-200 Miechów

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 25.07.2012
Data ostatniej znaczącej aktualizacji: 25.10.2023

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zamieszczone na stronie publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Centrum Kultury i Sportu.
  • układ, wygląd i nawigacjia jest dostępna.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 22.10.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny Agencji Interaktywnej Brandmark, 30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Koordynator do spraw dostępności: Sylwia Suchecka, tel. +48 41 230 80 00 e-mail: ckis@miechow.eu
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia
Do budynku Centrum Kultury i Sportu prowadzą dwa wejścia. Wejście przystosowane dla niepełnosprawnych znajduje się od frontowej części budynku - dwa podjazdy, po obu stronach. Przy parkingu głównym przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznaczone znakami poziomymi.

Dostępność toalet
Łazienki na parterze Centrum Kultury i Sportu w Miechowie przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek posiada specjalistyczną windę umożliwiającą pokonanie schodów osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim z parteru.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Biuro znajduje się na pierwszym piętrze.

W budynku Centrum Kultury i Sportu w Miechowie istnieje możliwość pomocy niepełnosprawnym. W przypadku trudności w dotarciu interesanta na piętro istnieje możliwość zejścia pracownika na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W Centrum Kultury i Sportu w Miechowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Partnerzy:

Miechów - Gmina i Miasto - logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logo Narodowe Centrum Kultury - logo Dom Kultury Plus Agencja Interaktywna Brandmark - logo