Czcionka:
Kontrast:
Kryta pływalnia

ul. M. Konopnickiej 4
32-200 Miechów


tel. 41 230 80 00

ckis@miechow.eu


Godziny otwarcia:

pn - pt 7.00 - 22.00
sb - nd 8.00 - 22.00

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa w obiekcie krytej pływalni w miechowie

INFORMACJA

Zgodnie z informacją Głównego inspektora Sanitarnego, który powołuje się na doniesienia WHO i CDC, COVID-19 nie jest chorobą wodozależną, a wirus SARS - Cov-2 jest podatny na uzdatnianą wodę, która w warunkach basenowych eliminuje wirusa. Nie stwierdzono przypadków zakażenia tym wirusem poprzez wodę przeznaczoną do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości.

ZMIANY ORGANIZACYJNE

1. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, wprowadzono limit osób korzystających z hali basenowej, saun, kręgielni oraz groty solnej.

2. Limit osób wchodzących do obiektu kontrolowany jest przez pracowników stanowiska kasowego.

3. Wyznaczono miejsce dla osób oczekujących na wejście i wyjście w odpowiednich odległościach.

4. Należy pamiętać o obowiązkowej i starannej kąpieli oraz umyciu całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. 

5. Przy stanowisku kasowym może przebywać jedna osoba lub kilka osób wspólnie zamieszkujących.

6. W  obiekcie  znajdują  się  odpowiednie dozowniki,  celem  regularnej  dezynfekcji  rąk. 

7. Zegarki  do  szafek  wydawane  są  w  odpowiedniej  kolejności  z  zachowaniem  odległości.

8. W hali basenowej, przy atrakcjach oraz w saunach umieszczono informację o max ilości osób.

9. Obiekt  jest  dezynfekowany  regularnie  w  określonych  odstępach czasowych oraz po jego   zamknięciu.

10. Utrzymujemy rygorystyczne zasady w zakresie wysokiej częstotliwości wymiany powietrza oraz      technologii oczyszczania wody.

11. AQUA BAR  funkcjonuje  ZGODNIE  z  WYTYCZNYMI  dla  obiektów  gastronomicznych.

 

Zgodnie z wytycznymi informujemy, iż Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa podlegają upomnieniu przez personel a w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym. 

W przypadku jakichkolwiek zapytań skontaktuj się z nami telefonicznie bądź e-mailowo.


DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE I STOSOWANIE SIĘ DO ZASAD !


Partnerzy:

Miechów - Gmina i Miasto - logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logo Narodowe Centrum Kultury - logo Dom Kultury Plus Agencja Interaktywna Brandmark - logo