Czcionka:
Kontrast:
Kryta pływalnia

ul. M. Konopnickiej 4
32-200 Miechów


tel. 41 230 80 00

ckis@miechow.eu


Godziny otwarcia:

pn - pt 7.00 - 22.00
sb - nd 8.00 - 22.00

Badania wody

Informujemy, iż na pływalni Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, jest prowadzony monitoring jakości wody basenowej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach oraz harmonogramem badań zgodnym z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Akredytowane badania, jakości wody basenowej prowadzone są przez certyfikowane Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie, posiadającego certyfikat akredytacji nr. AB 1232 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Badania prowadzone są w trosce o zachowanie najwyższej jakości wody basenowej, w związku z czym pobieranie próbek może odbywać się w trakcie korzystania przez Państwa z obiektu. Próbki pobierane są raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarno - Epidemiologiczną.

Do pobrania:

Partnerzy:

Miechów - Gmina i Miasto - logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logo Narodowe Centrum Kultury - logo Dom Kultury Plus Agencja Interaktywna Brandmark - logo