Kryta pływalnia

ul. M. Konopnickiej 4
32-200 Miechów


tel. 41 230 80 00

ckis@miechow.eu


Godziny otwarcia:

pn - pt 7.00 - 22.00
sb - nd 8.00 - 22.00

czwartek, 14 listopada 2019

PRZETARG - obsługa instruktorska nauki pływania

 

Zamawiający, Centrum Kultury i Sportu w Miechowie w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Z 2018 poz.1986) zmienia treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271.1.19 pn. „Obsługa instruktorska zajęć: nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.

 

Zmiana dotyczy terminu składania ofert.

W  SIWZ

było : termin składania ofert do 21.11.2019r godz. 10.00,

winno być: termin składania ofert do 28.11.2019r godz. 10.00,

Otwarcie ofert  28.11.2019r godz. 10.15 w  CKIS ul. Konopnickiej 4 , 32-200 Miechów

 

 


 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych w obiekcie krytej pływalni Centrum Kultury i Sportu w Miechowie  w roku 2020 w terminach ustalonych przez Zamawiającego .Do pobrania:

Partnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark mkidn