Dom Kultury

ul. Racławicka 10
32-200 Miechów


tel. 41 383 13 31

ckis@miechow.eu


Godziny otwarcia:

pn - pt 7.00 - 22.00
sb - nd 8.00 - 22.00

BAJDUREK

 

 

 

 

REGULAMIN

1. Festiwal stwarza możliwość konfrontacji, wymiany doświadczeń, twórczych poszukiwań inscenizacyjnych, scenograficznych oraz upowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

2. Festiwal jest prezentacją dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych z województwa małopolskiego, pracujących w placówkach oświatowo-wychowawczych, domach kultury, stowarzyszeniach i innych.

3. Wiek uczestników nie może przekraczać 16 lat.

4. W Festiwalu nie mogą brać udziału dziecięce i młodzieżowe zespoły obrzędowe. Dopuszcza się udział teatrów lalkowych, ale bez możliwości kwalifikacji do finału*.

* Teatry lalkowe kwalifikowane są do finału poprzez udział w 34. Małopolskim Przeglądzie Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki w Żabnie w dniu 21 marca 2019 r. Organizator: MCK SOKÓŁ - Biuro Organizacyjne w Tarnowie oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie.

5. Czas trwania spektaklu nie może przekraczać 30 minut.

6. Zespoły nie mogą zgłaszać na BAJDURKA spektakli, które prezentowały w poprzednich latach.

7. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału na załączonej do regulaminu karcie zgłoszenia w terminie do: 19.04.2019 r.  i przesłanie jej pod adres organizatorów eliminacji powiatowych.

8. Festiwal przebiega w dwóch etapach:

I ETAP ELIMINACJE POWIATOWE: 30.04.2019 r. (wtorek), godz. 9.00  w Domu Kultury w Miechowie ul. Racławicka 10, 32-200 Miechów,

wiecej informacji udziela: Ewelina Idzik tel. 41 230 80 00, 799 322 916,  e-mail: eidzik@ckis.miechow.eu

9. Gospodarz / organizator eliminacji powiatowych przyjmuje na siebie obowiązki organizacyjnie i finansowe.

II ETAP FINAŁ, który odbędzie się 11-13 czerwca 2019 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, sala im. L. Lipińskiego, ul. Długosza 3.

10. Wszystkie prezentacje - I i II etapu - będą oceniane i omawiane przez Komisję Artystyczną powołaną przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ oraz organizatorów eliminacji powiatowych.

11. Najciekawsze prezentacje I etapu będą kwalifikowane do spotkania finałowego. Uwaga! W Festiwalu nie obowiązuje podział na kategorie wiekowe, niemniej jednak przy ogólnej ocenie zespołów Komisja Artystyczna brać będzie pod uwagę wiek uczestników w poszczególnych grupach, dzieląc teatry na dziecięce i młodzieżowe.

12. II etap Festiwalu nie ma charakteru konkursu. Celem finału w Nowym Sączu jest prezentacja najlepszych grup województwa małopolskiego. Każdy zespół - finalista - otrzyma dyplom, statuetkę, nagrodę finansową oraz upominki rzeczowe.

13. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zapewnia uczestnikom II etapu poczęstunek, natomiast koszt podróży pokrywa instytucja delegująca.

14. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

15. KLAUZULA INFORMACYJNA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz.1000), Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją Festiwalu: Administratorem danych osobowych I Etapu będą Ośrodki Kultury, w których odbywają się eliminacje powiatowe. Administratorem danych osobowych II Etapu jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

• adres: 33-300 Nowy Sącz, ul Długosza 3;

• adres e-mail: kontakt@mcksokol.pl;

• telefon: 18/448-26-10.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: w.zyglowicz@mcksokol.pl lub pisemnie na adres głównej siedziby firmy. Administrator informuje, że zainteresowanym przysługują następujące prawa:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

2) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO);

3) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym - w art. 17 RODO);

4) ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych - stosownie do złożonego wniosku - art. 18 RODO);

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO – tj. wobec przetwarzania danych osobowych opartych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);

6) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa. 16.

Informacji dotyczących Festiwalu udziela Małgorzata Mikulska, tel. 18 4482656, 18 4482610 (sekretariat), e-mail: m.mikulska@mcksokol.pl oraz Ewelina Idzik, tel. 799 322 916, 41 230 80 00, e-mail: eidzik@ckis.miechow.eu

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie: powiaty miechowski i proszowicki Centrum Kultury w Niepołomicach: powiat wielicki Dom Kultury w Wolbromiu: powiaty olkuski, oświęcimski i wadowicki Gorlickie Centrum Kultury: powiat gorlicki Limanowski Dom Kultury: powiat limanowski Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu: Miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu: powiaty nowotarski i tatrzański Miejski Ośrodek Kultury ZAMEK w Suchej Beskidzkiej: powiat suski Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu: powiat myślenicki Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini: powiat chrzanowski Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie:

Miasto Kraków i powiat krakowski Miasto Tarnów oraz powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski i tarnowski reprezentują na spotkaniu finałowym laureaci 8. Konfrontacji Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA w Brzesku.

Organizator: MCK SOKÓŁ - Biuro Organizacyjne w Tarnowie. Terminarz wszystkich eliminacji powiatowych oraz wykaz kontaktów do organizatorów dostępne są na stronie: www.mcksokol.pl 

Do pobrania:

Partnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark mkidn