MSIT

pl. T. Kościuszki 1A
32-200 Miechów


tel. 41 38 313 11

ckis@miechow.eu


Godziny otwarcia:

od 1 V - 30 IX
wt. - pt. 9:00 - 17:00
sob. 9:00 - 14:00
od 1 X - 30 IV
pon. pt. 9:00 - 17:00

poniedziałek, 26 marca 2018

Rusza III edycja Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXXV/538/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 grudnia 2017r. na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku zabezpieczono środki w wysokości 200 000,00 zł. Zgodnie z  Uchwałą Nr XXXVI/554/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Miechowa w ramach Budżetu Obywatelskiego wyodrębnia się:

a) Budżet Obywatelski w skrócie BO -  kwota 180 000,00 zł

b) Młodzieżowy Budżet Obywatelski w skrócie MBO - 20 000,00 zł

dla MBO przeznacza się kwotę w wysokości 10% środków zaplanowanych dla BO.

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa w 2018 r:

1) Powołanie Zespołu Koordynującego – do 19.03.2018 r.

2) Składanie formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań od 23.03.2018r. do  05.04.2018r.

3) Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów – od 06.04.2018 r. do 10.04.2018 r.

4) Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz tych, które zostały odrzucone w dniu 11.04.2018 r.

5) Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących projektów dopuszczonych  do głosowania – od 12.04.2018 r. do26.04.2018 r.

6) Głosowanie – od 12.04.2018 r. do 26.04.2018 r.

7) Ogłoszenie wyników głosowania, zatwierdzenie listy projektów wybranych do realizacji – w dniu 07.05.2018 r.

ink do strony internetowej https://miechow.budzet-obywatelski.org/


 
Partnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark mkidn