Czcionka:
Kontrast:
środa, 19 kwietnia 2023

Statuetka Macieja Miechowity 2023

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski ogłasza konkurs pn. „Statuetka Macieja Miechowity”.

Nagroda jest uhonorowaniem osób i instytucji, które na wzór Macieja Miechowity kierują się w swojej działalności społecznym przesłaniem podejmowanych inicjatyw, dobroczynnością i mądrością w budowaniu współczesnego wizerunku Miechowa.

Statuetki przyznane zostaną w następujących kategoriach:

  • Osobowość Roku
  • Lider Przedsiębiorczości
  • Aktywna Organizacja

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 26 maja 2023 r.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Statuetka Macieja Miechowity” na dzienniku podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie lub przesłać na adres: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów (decyduje data wpływu do Urzędu).

Warunki przyznawania nagród zawarto w Regulaminie Konkursu, stanowiącym załącznik  do Uchwały Nr XLIII/661/2023 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 14 marca 2023 roku  w sprawie: ustanowienia zasad
i trybu przyznawania dorocznych nagród  Burmistrza  Gminy  i Miasta Miechów pn. „Statuetka Macieja Miechowity”.

Ogłoszenie wyników i wręczenie Statuetek Macieja Miechowity odbędzie się w Domu Kultury w dniu
16 czerwca br. podczas uroczystej Gali rozpoczynającej Dni Miechowa 2023.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody.Partnerzy:

Miechów - Gmina i Miasto - logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logo Narodowe Centrum Kultury - logo Dom Kultury Plus Agencja Interaktywna Brandmark - logo