czwartek, 1 lutego 2018

Bajdurek

REGULAMIN

33. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży

BAJDUREK 2018


 1. Festiwal stwarza możliwość konfrontacji, wymiany doświadczeń, twórczych poszukiwań inscenizacyjnych, scenograficznych oraz upowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

2. Festiwal jest prezentacją dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych z województwa małopolskiego, pracujących w placówkach oświatowo-wychowawczych, domach kultury, stowarzyszeniach i innych.

 3. Wiek uczestników nie może przekraczać 16 lat.

 4. W Festiwalu nie mogą brać udziału dziecięce i młodzieżowe zespoły obrzędowe. Dopuszcza się udział teatrów lalkowych, ale bez możliwości kwalifikacji do finału*.

* Teatry lalkowe kwalifikowane są do finału poprzez udział w 33. Małopolskim Przeglądzie Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki w Żabnie w dniu 15 marca 2018 r. Organizator: MCK SOKÓŁ - Biuro Organizacyjne w Tarnowie oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie.

 5. Czas trwania spektaklu nie może przekraczać 30 minut.

 6. Zespoły nie mogą zgłaszać na BAJDURKA spektakli, które prezentowały w poprzednich latach.

 7. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału na załączonej do regulaminu karcie zgłoszenia w terminie do: 6 kwietnia 2018r. i przesłanie jej pod adres organizatorów eliminacji powiatowych: Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, Ul. Konopnickiej 4, 32-200 Miechów z dopiskiem „Bajdurek”

8. Festiwal przebiega w dwóch etapach:

 

I ETAP ELIMINACJE POWIATOWE:

Eliminacje dla powiatu / -ów: Pow. miechowski, Pow. proszowicki

Miejsce przeglądu, adres: Dom Kultury CKiS w Miechowie, ul. Racławicka 10

Data, godzina: 11.04.2018, godz. 9:00

Organizator eliminacji: Centrum Kultury i Sportu w Miechowie ul. Racławicka 10, 32-200 Miechów

Strona internetowa Organizatora eliminacji: www.ckis.miechow.eu

Koordynator: Ewelina Idzik

Kontakt: Tel/fax: 412 308 000 lub 799 322 916 e-mail: promocja@ckis.miechow.eu

9. Gospodarz eliminacji powiatowych przyjmuje na siebie obowiązki organizacyjnie i finansowe.

 

II ETAP FINAŁ,

który odbędzie się 12-14 czerwca 2018 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, sala im. L. Lipińskiego, ul. Długosza 3.


10. Wszystkie prezentacje (I i II etapu) będą oceniane i omawiane przez Komisję Artystyczną powołaną przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ oraz organizatorów eliminacji powiatowych.

11. Najciekawsze prezentacje I etapu będa zakwalifikowane do spotkania finałowego.

Uwaga! W Festiwalu nie obowiązuje podział na kategorie wiekowe, niemniej jednak przy ogólnej ocenie zespołów Komisja Artystyczna brać będzie pod uwagę wiek uczestników w poszczególnych grupach, dzieląc teatry na dziecięce i młodzieżowe.

12. II etap Festiwalu nie ma charakteru konkursu. Celem finału w Nowym Sączu jest prezentacja najlepszych grup województwa małopolskiego. Każdy zespół - finalista - otrzyma dyplom, statuetkę, nagrodę finansową oraz upominki rzeczowe.

13. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zapewnia uczestnikom II etapu poczęstunek, natomiast koszt podróży pokrywa instytucja delegująca.  

14. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Informacji dotyczących Festiwalu udziela Małgorzata Mikulska, tel. 18 4482656, 18 4482610 (sekretariat), e-mail:m.mikulska@mcksokol.pl oraz organizatorzy eliminacji powiatowych:

 • Centrum Kultury i Sportu w Miechowie: powiaty miechowski i proszowicki
 • Centrum Kultury w Niepołomicach: powiat wielicki
 • Dom Kultury w Kętach: powiat oświęcimski
 • Dom Kultury w Wolbromiu: powiat olkuski
 • Gorlickie Centrum Kultury: powiat gorlicki
 • Limanowski Dom Kultury: powiat limanowski
 • Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu: Miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki
 • Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu: powiaty nowotarski i tatrzański
 • Miejski Ośrodek Kultury ZAMEK w Suchej Beskidzkiej: powiat suski
 • Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu: powiat myślenicki
 • Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini: powiat chrzanowski
 • Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie: miasto Kraków i powiat krakowski
 • Wadowickie Centrum Kultury: powiat wadowicki
 • Miasto Tarnów oraz powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski i tarnowski reprezentują na spotkaniu finałowym laureaci 7. Konfrontacji Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA w Brzesku. Organizator: MCK SOKÓŁ – Biuro organizacyjne w Tarnowie.


Do pobrania:

Partnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark mkidn