BAJDUREK

 

WYNIKI 32 FESTIWALU TEATRÓW DZIECI I MŁODZIEŻY - BAJDUREK 2017

I MIEJSCE – Grupa Teatralna „Kwadrat” z GCKiB w Iwanowicach, tytuł przedstawienia: „Dziób w dziób”

II MIEJCSE – Grupa Teatralna „Fabryka Teatru P-G” z ZPSG w Nowym Brzesku oraz CKiP w Nowym Brzesku, tytuł przedstawienia: „Sen w bibliotece”

Ponadto jury przyznało II MIEJSCE – bez awansu do etapu finałowego dla Grupy Teatralnej „Kleks” z GCKiB oraz GZS w Iwanowicach, tytuł przedstawienia: „Królewna Śnieżka”

Wszystkie grupy uczestniczące w eliminacjach otrzymały pamiątkowe dyplomy.

 

 

 

Lista uczestników eliminacji powiatowych:

 • godz. 9:00 Grupa Teatralna "Ananasy z naszej klasy" ze SP nr 1 w Miechowie, tytuł przedstawienia: "Odlotowe kapcie - baśń o Kapciuszku"
 • godz. 9:40 Grupa Teatralna "Kleks" z GCKiB oraz GZS w Iwanowicach, tytuł przedstawienia: "Królewna Śnieżka"
 • godz. 10:30 Grupa Teatralna "Kwadrat" z GCKiB w Iwanowicach, tytuł przedstawienia: "Dziób w dziób"
 • godz. 11:15 Grupa Teatralna 'Fabryka Teatru P-G" z ZPSG w Nowym Brzesku oraz CKiP w Nowym Brzesku tytuł przedstawienia: "Sen w bibliotece"
 • godz. 11:50 Grupa Teatralna "Fabryczka Teatru 4" z ZPSG w Nowym Brzesku, tytuł przedstawienia: "Matylda"

 

 

 

 

 

REGULAMIN

32. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży

BAJDUREK 2017

 

 

1. Festiwal stwarza możliwość konfrontacji, wymiany doświadczeń, twórczych poszukiwań inscenizacyjnych, scenograficznych oraz upowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

2. Festiwal jest prezentacją dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych z województwa małopolskiego, pracujących w placówkach oświatowo-wychowawczych, domach kultury, stowarzyszeniach i innych.

3. Wiek uczestników nie może przekraczać 16 lat.

4. W Festiwalu nie mogą brać udziału dziecięce i młodzieżowe zespoły obrzędowe. Dopuszcza się udział teatrów lalkowych, ale bez możliwości kwalifikacji do finału.

* Teatry lalkowe kwalifikowane są do finału poprzez udział w 32. Małopolskim Przeglądzie Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki w Żabnie w dniu 23 marca 2017 r. Organizator: MCK SOKÓŁ - Biuro Organizacyjne w Tarnowie oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie.

5. Czas trwania spektaklu nie może przekraczać 30 minut.

6. Zespoły nie mogą zgłaszać na BAJDURKA spektakli, które prezentowały w poprzednich latach.

7. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału na załączonej do regulaminu karcie zgłoszenia w terminie do: 15 kwietnia 2017 r. i przesłanie jej pod adres organizatorów eliminacji powiatowych.

8. Festiwal przebiega w dwóch etapach:

 

I ETAP ELIMINACJE POWIATOWE:

Eliminacje dla powiatu / -ów: Pow. miechowski, Pow. proszowicki

Miejsce przeglądu, adres: Dom Kultury CKiS w Miechowie, ul. Racławicka 10

Data, godzina: 24.04.2017, godz. 9:00

Organizator eliminacji: Centrum Kultury i Sportu w Miechowie ul. Racławicka 10, 32-200 Miechów

Strona internetowa Organizatora eliminacji: www.ckis.miechow.eu

Koordynator: Ewelina Idzik

Kontakt: Tel/fax: 412 308 000 lub 799 322 916 e-mail: promocja@ckis.miechow.eu

9. Gospodarz eliminacji powiatowych przyjmuje na siebie obowiązki organizacyjnie i finansowe.

 

II ETAP FINAŁ,

który odbędzie się 12-14 czerwca 2017 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, sala im. L. Lipińskiego, ul. Długosza 3.


10. Wszystkie prezentacje (I i II etapu) będą oceniane i omawiane przez Komisję Artystyczną powołaną przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ oraz organizatorów eliminacji powiatowych.

11. Najciekawsze prezentacje I etapu będa zakwalifikowane do spotkania finałowego.

* Przy ocenie zespołów Komisja Artystyczna brać będzie pod uwagę wiek uczestników w poszczególnych grupach, dzieląc teatry na dziecięce i młodzieżowe.

12. II etap Festiwalu nie ma charakteru konkursu. Celem finału w Nowym Sączu jest prezentacja najlepszych grup województwa małopolskiego. Każdy zespół - finalista - otrzyma dyplom, statuetkę, nagrodę finansową oraz upominki rzeczowe.

13. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zapewnia uczestnikom II etapu poczęstunek, natomiast koszt podróży pokrywa instytucja delegująca. Informacji dotyczących Festiwalu udziela Małgorzata Mikulska, tel. 18/4482656, 18/4482610 (sekretariat), e-mail: m.mikulska@mcksokol.pl oraz organizatorzy eliminacji powiatowych:

 • Centrum Kultury i Sportu w Miechowie: powiaty miechowski i proszowicki
 • Centrum Kultury w Niepołomicach: powiat wielicki
 • Dom Kultury w Kętach: powiat oświęcimski
 • Dom Kultury w Wolbromiu: powiat olkuski
 • Gorlickie Centrum Kultury: powiat gorlicki
 • Limanowski Dom Kultury: powiat limanowski
 • Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu: Miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki
 • Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu: powiaty nowotarski i tatrzański
 • Miejski Ośrodek Kultury ZAMEK w Suchej Beskidzkiej: powiat suski
 • Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu: powiat myślenicki
 • Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini: powiat chrzanowski
 • Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie: miasto Kraków i powiat krakowski
 • Wadowickie Centrum Kultury: powiat wadowicki
 • Miasto Tarnów oraz powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski i tarnowski reprezentują na spotkaniu finałowym laureaci 6. Konfrontacji Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA w Brzesku. Organizator: MCK SOKÓŁ – Biuro organizacyjne w Tarnowie.


Do pobrania:

 
Partnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark
mkidn