Kryta pływalnia

ul. M. Konopnickiej 4
32-200 Miechów


tel. 41 230 80 00

ckis@miechow.eu


Godziny otwarcia:

pn - pt 7.00 - 22.00
sb - nd 8.00 - 22.00

piątek, 12 lutego 2021

Informacja o zasadach bezpieczeństwa na obiekcie

 

W celu minimalizowania ryzyka zakażenia zarówno pracowników jak i klientów CKiS w Miechowie prosimy o zapozananie się z obowiązującymi procedurami i zastosowanie się do nich:

 • Zabrania się korzystania z pływalni osobom z objawami ostrej infekcji, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała,
 • Z groty solnej może jednocześnie korzystać 5 osób,
 • Na kręgielni może przebywać maksymalnie 16 osób,
 • Zobowiązuje się klientów CKiS do zachowania dystansu społecznego pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz na pływalni, tj. w szatniach, przebieralniach, toaletach, natryskach, brodziku,
 • Zaleca się przestrzeganie zasad higieny na pływalni - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz mycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali besenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do dezynfekcji dezynfekcji stóp, 
 • Każda osoba wchodząca do obiektu krytej pływalni zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk oraz zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych wewnątrz obiektu - osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udac się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Osoby, które nie będa stosowały obowiązkowej osłony ust i nosa nie będą obsługiwane!
 • Jaccuzzi oraz sauna parowa nieczynne
 • Sauna sucha czynna, jednoczesnie może w niej przewyć max. 5 osób,
 • Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu szatni,
 • Klientów, którzy posiadają karnety, informujemy, że do 31-03-2021 będą przywracane minuty,
 • Siłownia nadal pozostaje zamknięta.


Partnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark mkidn