Dom Kultury

ul. Racławicka 10
32-200 Miechów


tel. 41 383 13 31

ckis@miechow.eu


Godziny otwarcia:

pn - pt 7.00 - 22.00
sb - nd 8.00 - 22.00

Konkurs Bożonarodzeniowy malarski

WYNIKI KONKURSU 

Przedszkola:

I miejsce: Basia B. P3

II miejsce ex: Ola K. P1 i Maja G. P3

III miejsce ex: Hania G.P3 i Zosia K. P1

wyróżnienie:

Zuzanna D. „0” SP nr 1.

Olek G. „0” SP Bukowska Wola

Klasy I-III

I miejsce ex:

Maja M. kl. 2A SP nr 1 i Zuzanna W. kl. 1A SP nr 1

wyróżnienie: Natalia K. kl. 2B SP nr 1

Klasy IV-VIII

I miejsce: Piotr S. kl. IVA SP nr 1

II miejsce: Tymoteusz M. kl. VIA SP nr 2

III miejsce: Anna D. kl. VA SP nr 1

wyróżnienie:

Justyna P. kl. VI SP Dziaduszyce,

Kamil D. Świetlica ZHP

Justyna W. Świetlica ZHP

Anita P. kl. IV SP Pojałowice

Dorośli:

I miejsce: Katarzyna D. - Miechów

 

W/w osoby otrzymują dyplomy i upominki ufundowane przez CKiS w Miechowie. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do następnych konkursów organizowanych przez CKiS. 

Po odbiór nagraód zapraszamy od 18 stycznia 2021r. do biura krytej pływalni w godz. 8:00 - 15:00

poniżej nagrodzone i wróżnione prace


 

 


 

 

Regulamin konkursu plastycznego

"Boże Narodzenie w sztuce"

 

I. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Miechowie.

II. Tytuł i przedmiot:

Przedmiotem zmagań w konkursie plastycznym dotyczącym okresu Świąt Bożego Narodzenia jest własnoręczna wykonana kartka pocztowa, okolicznościowa (format A5, A6 w pionie lub poziomie) obrazująca zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe lub będąca formą kartki współczesnej (wykonanej np. techniką decoupage lub scrapbooking)

III. Cel konkursu:

Celem konkursu jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży tradycyjną kulturą ludową oraz plastyką obrzędową, upowszechnianie wiedzy na temat zwyczajów związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.

IV. Warunki uczestnictwa:

  • Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 21 grudnia 2020 (poniedziałek) do godz. 15.00, złożyć własnoręcznie lub przesłać wykonaną kartkę pocztową lub okolicznościową do Centrum Kultury i Sportu, ul. Racławicka 10 w Miechowie. Prace można składać również w Punkcie Informacji Turystycznej, pl. T. Kościuszki 1a

  • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, przedszkoli oraz dorośli.

  • Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.

  • Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą imię, nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy, szkołę, klasę, wiek uczestnika oraz dołączyć zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka.

V. Ocena konkursowa:

  • Kryteria oceny to: walory plastyczne, oryginalność pomysłu, wkład pracy, samodzielność wykonania, dobór i wykorzystanie materiałów- z wyłączeniem materiałów sypkich i nieodpowiednich, efekt końcowy. Kartka może zawierać w środku życzenia.

  • Prace oceniane będą przez powołane Jury w poszczególnych kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe (klasy I-III, klasy IV-VIII), szkoły średnie oraz dorośli.

  • Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania w razie potrzeby wyróżnień
    i nagród specjalnych.

  • Wszystkie nadesłane prace wezmą udział w wystawie w Centrum Kultury i Sportu, ul. Racławicka 10 w Miechowie.

VI. Rozstrzygniecie konkursu:

Ogłoszenie wyników odbędzie się 23 grudnia 2020 r na stronie internetowej CKiS oraz w mediach społecznościowych.

 

Wszelkich informacji udziela p. Edyta Midro nr tel. 506106473

Prace nie zostają zwracane, stają się własnością CKiS w Miechowie.

Prosimy o przestrzeganie regulaminu, prace nieregulaminowe nie będą podlegać ocenie.

 

 VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Organizatorzy Konkursu nabywają na własność nagrodzone prace, co jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

- Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego rozporządzania tymi projektami, bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów.

- Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora oraz Gminy Miechów; promocji konkursu lub idei konkursu.

- Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.

- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

- Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem warunków regulaminu.

1. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników Konkursu i będzie udostępniany na żądanie. Regulamin dostępny będzie także na stronie www.ckis.miechow.eu

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 3. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłaszany pierwotny Regulamin.

 

 

 

 


Do pobrania:

Partnerzy:
mkidn NCK Dom Kultury Plus Agencja Interaktywna Brandmark