Dom Kultury

ul. Racławicka 10
32-200 Miechów


tel. 41 383 13 31

ckis@miechow.eu


Godziny otwarcia:

pn - pt 7.00 - 22.00
sb - nd 8.00 - 22.00

Konkurs Bożonarodzeniowy malarski

PROTOKÓŁ

Spisany w dniu 20 grudnia 2019 r. w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie na okoliczność oceny prac zgłoszonych do Konkursów Bożonarodzeniowych w roku 2019.   

Udział w Konkursie wzięło:

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Miechowie,  Przedszkole Samorządowe nr 2 w  Miechowie, Przedszkole Samorządowe nr 3 w Miechowie, Oddział Przedszkolny w Bukowskiej Woli, Przedszkole w Uniejowie Rędzinach, Przedszkole Biedroneczki, 15 Szkół Podstawowych, 2 Szkoły Ponadpodstawowe ,Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Miechowie, ZS w Waganowicach, ŚDS w Winiarach, DPS ul. Warszawska w Miechowie oraz osoby prywatne.

Dostarczono 293 prace w tym: 191 prace malarskie i 102 stroiki świąteczne.

9 prac było niezgodnych z regulaminem (inna tematyka, brak danych osobowych, zły format prac plastycznych).

Komisja, w składzie: Edyta Midro, Zbigniew Nowak oraz Paulina  Głownia - pracownicy CKiS w Miechowie przy ocenie prac brała pod uwagę w szczególności:

tradycyjność wzorów, rodzaj użytych materiałów (naturalne materiały: papier, drewno, karton, kora, słoma, szyszki, gałązki jodły i innych drzew iglastych, tkaniny, glina, tektura), technikę wykonania prac, własnoręczność,wkład pracy, oryginalność i niepowtarzalność.

Wszystkie prace regulaminowe zgłoszone do konkursów zostały wystawione na wystawie w CKiS, która potrwa do 25 stycznia 2020r.

 

Konkurs Malarski:

Przedszkola i oddziały przedszkolne

I m. Hubert Studnicki            P nr 2 w Miechowie

II m. Franciszek Ziółko        „oddział przedszkolny” Bukowska Wola

III m. Barbara Bielawska     „oddział przedszkolny” Bukowska Wola 

Wyróżnienia:

Laura Cetnarska                  P nr 2 w Miechowie

Hanna Cetnarska                 P nr 2 w Miechowie

Julia Grzywnowicz              „oddział przedszkolny” Bukowska Wola

Kinga Jastrząb                    P. oddział zamiejscowy w Uniejowie Rędzinach

Hubert Jastrząb                  P. oddział zamiejscowy w Uniejowie Rędzinach


Szkoły Podstawowe klasy 1-3

I m. Kornelia Krzyżek         SP nr 2 w Miechowie   IIIA

II  m. Sebastian Wilk         SP nr 1 w Miechowie    IA

III m.    Szymon Midro      SP w Bukowskiej Woli

wyróżnienia:

Karina Trojan                   SP w Iwanowicach

Natalia Wałęga                 SP w Iwanowicach

Gabrysia Bazior                SP nr 1 w Miechowie

Kinga Siudak                   SP nr 1 w Miechowie

Justyna Imiołek               SP w Bukowskiej Woli


Szkoły Podstawowe klasy 4-6

I m. Ola Pałyga SP nr 1 w Miechowie VIC

II m. Ignacy Krzyżek SP nr 2 w Miechowie VIA

II m. ex Sebastian Adrabiński SP w Tczycy kl. VI

III m. Olga Włudarska SP w Iwanowicach kl. VII

III m. ex Maksymilian Kukiela SP w Pojałowicach kl. V

Wyróżnienia:

Roksana Banaś SP w Iwanowicach VI B

Jakub Gugała SP w Iwanowicach VII

Natalia Dróżdż SP nr 2 w Miechowie VII a

Tymoteusz Olchawa SP Gołcza Va

Jakub Ściański SP Gołcza Va

Kamila Suchoń SP nr 1 w Miechowie VIII B

Emilia Zaręba SP Janowice V

 


 

 

Regulamin konkursu malarskiego "Boże Narodzenie w sztuce malarskiej"

 

I. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Miechowie.

II. Tytuł i przedmiot:

Przedmiotem zmagań w konkursie malarskim dotyczącym okresu Świąt Bożego Narodzenia jest własnoręczna wykonana praca malarska (format A3) obrazująca zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe (Wigilia, Pasterka, choinka, szopka betlejemska, orszak Trzech Króli itp.)

 III. Cel konkursu:

Celem konkursu jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży tradycyjną kulturą ludową oraz plastyką obrzędową, upowszechnianie wiedzy na temat zwyczajów związanych  z okresem Świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.

IV. Warunki uczestnictwa:

1  Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 20 grudnia 2019 (piatek) do godz. 15.00, złożyć własnoręcznie lub przesłać wykonaną pracę malarską do Centrum Kultury i Sportu, ul. Racławicka 10 w Miechowie.

2  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz przedszkoli.

3  Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.

4  Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą imię, nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy, szkołę, klasę, wiek uczestnika oraz dołączyć zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka.

V. Ocena konkursowa:

1  Kryteria oceny to: walory plastyczne, oryginalność pomysłu, wkład pracy, samodzielność wykonania, dobór i wykorzystanie materiałów (farby, kredki, ołówki, węgiel- z wyłączeniem materiałów sypkich i nieodpowiednich), efekt końcowy.

2  Prace oceniane będą przez powołane Jury w poszczególnych kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe (klasy I-III, klasy IV-VIII), szkoły średnie.

3  Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania w razie potrzeby wyróżnień
i nagród specjalnych.

4  Wszystkie nadesłane prace wezmą udział w wystawie w Centrum Kultury i Sportu, ul. Racławicka 10 w Miechowie.

VI. Rozstrzygniecie konkursu:

Ogłoszenie wyników odbędzie się 10 stycznia 2020 r. około godziny 10:00 w CKiS, ul. Racławicka 10 w Miechowie podczas Przeglądu Widowisk Jasełkowych. 

 

Wszelkich informacji udziela p. Edyta Midro nr tel. 506106473

Prace nie zostają zwracane, stają się własnością CKiS w Miechowie.

Prosimy o przestrzeganie regulaminu, prace nieregulaminowe nie będą podlegać ocenie i nie wezmą udziału w wystawie.

 

 


Do pobrania:

Partnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark mkidn