Dom Kultury

ul. Racławicka 10
32-200 Miechów


tel. 41 383 13 31

ckis@miechow.eu


Godziny otwarcia:

pn - pt 7.00 - 22.00
sb - nd 8.00 - 22.00

Konkurs Bożonarodzeniowy - ludowy

BOŻE NARODZENIE W MALARSTWIE I SZTUCE LUDOWEJ

PROTOKÓŁ

Spisany w dniu 20 grudnia 2019 r. w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie na okoliczność oceny prac zgłoszonych do Konkursów Bożonarodzeniowych w roku 2019.   

Udział w Konkursie wzięło:

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Miechowie,  Przedszkole Samorządowe nr 2 w  Miechowie, Przedszkole Samorządowe nr 3 w Miechowie, Oddział Przedszkolny w Bukowskiej Woli, Przedszkole w Uniejowie Rędzinach, Przedszkole Biedroneczki, 15 Szkół Podstawowych, 2 Szkoły Ponadpodstawowe ,Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Miechowie, ZS w Waganowicach, ŚDS w Winiarach, DPS ul. Warszawska w Miechowie oraz osoby prywatne.

Dostarczono 293 prace w tym: 191 prace malarskie i 102 stroiki świąteczne.

9 prac było niezgodnych z regulaminem (inna tematyka, brak danych osobowych, zły format prac plastycznych).

Komisja, w składzie: Edyta Midro, Zbigniew Nowak oraz Paulina  Głownia - pracownicy CKiS w Miechowie przy ocenie prac brała pod uwagę w szczególności:

tradycyjność wzorów, rodzaj użytych materiałów (naturalne materiały: papier, drewno, karton, kora, słoma, szyszki, gałązki jodły i innych drzew iglastych, tkaniny, glina, tektura), technikę wykonania prac, własnoręczność,wkład pracy, oryginalność i niepowtarzalność.

Wszystkie prace regulaminowe zgłoszone do konkursów zostały wystawione na wystawie w CKiS, która potrwa do 25 stycznia 2020r.

 

Konkurs ludowy: stroiki

Przedszkola i oddziały przedszkolne

I m. Jan Janus Przedszkole Nr 1

II m. Jakub Kopeć Przedszkole Nr 3

III m. Mikołaj Celary Przedszkole Nr 2

Wyróżnienie;

Gabrysia Selega Przedszkole Samorządowe Nr 2

Michał Kłyński oddział zamiejscowy w Uniejowie Rędzinach

Zuzanna Donabidowicz - „ Biedroneczki”

 

Szkoły Podstawowe klasy 1-3

I m. Gabrysia Sroga SP Bukowska Wola kl. II

II m. Maria Lisiakiewicz SP Smroków kl. II

III m. Maciej Szot SP Dobczyce kl. II

wyróżnienia

Bartosz Krysa SP nr 1 w Miechowie kl. Ib

Dominik Galon SP Tczyca kl. I

Diana Kowalczyk SP nr 2 w Miechowie kl. IIIb

Anita Pazera SP Pojałowice kl. III

Krzysztof Lenc SP Jaksice kl. III

 

Szkoły Podstawowe klasy 4-8

I m. Anna Duniec SP nr 1 w Miechowie kl. IVA

II m. Lena Król SP Miechów- Charsznica VB

III m. Gabriela Lisiakiewicz SP Smroków kl. V

wyróżnienia

Szymon Szot SP Dobczyce kl. V

Kamila Sroga SP Bukowska Wola kl. IV

Julia Kordyś SP Dziaduszyce kl. VIA

Karol Skóra SP Miechów- Charsznica kl. VI b

Maria Jaworska SP Miechów- Charsznica kl. Va

Amelia Kucypera SP Miechów- Charsznica kl. VIIa

 

Szkoły Średnie

I m. Oliwia Kurbiel ZS nr 1 w Miechowie

II m. Wiktoria Żabicka ZS nr 1 w Miechowie

III m. Patrycja Jaślowska ZS nr 1 w Miechowie

wyróżnienia

Oliwia Nowak LO w Miechowie

Dorośli

I m. Sylwester Belski Środowiskowy Dom Samopomocy Winiary

II m. Marcin Domagała ZS w Waganowicach

III m. ex. Maria Pieronek DK w Miechowie

III m. Andrzej Rutka DPS ul. Warszawska w Miechowie

wyróżnienia

Józef Cichy DPS ul. Warszawska w Miechowie

Krzysztof Godzic Środowiskowy Dom Samopomocy Winiary

Kamil Koziara ZS w Waganowicach

Ryszard Orczyk DK w Miechowie

 

 


 

 

Regulamin konkursu

"Boże Narodzenie w sztuce ludowej"

 

I. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Miechowie.

II. Tytuł i przedmiot:

Przedmiotem zmagań w konkursie ludowym dotyczącym okresu Świąt Bożego Narodzenia jest własnoręcznie wykonany: Ekologiczny stroik świąteczny (forma przestrzenna) wykonane dowolną techniką z różnorodnych materiałów naturalnych oraz okazów przyrodniczych: traw, gałązek drzew iglastych, brzozowych, szyszek, mchu, kory, sznurka, rafii i innych materiałów dekoracyjnych, (dopuszcza się użycia świec).

III. Cel konkursu:

Celem konkursu jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży tradycyjną kulturą ludową oraz plastyką obrzędową, upowszechnianie wiedzy na temat zwyczajów związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.

IV. Warunki uczestnictwa:

-  Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 20 grudnia 2019 (piatek) do godz. 15.00, złożyć własnoręcznie wykonaną pracę w Centrum Kultury i Sportu, ul. Racławicka 10 w Miechowie, która zostaje umieszczona na wystawie.

-  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie: przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych  oraz dorośli.

-  Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

- Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą imię, nazwisko uczestnika, tel. kontaktowy,  szkołę, klasę, wiek oraz dołączyć zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka.

V. Ocena konkursowa:

-  Kryteria oceny to: walory plastyczne, oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie różnorodnych materiałów, wkład pracy, samodzielność wykonania, efekt końcowy.

-  Prace oceniane będą przez powołane Jury w kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe (klasy I-III, klasy IV-VIII ), szkoły średnie oraz dorośli.

-  Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania w razie potrzeby wyróżnień i nagród specjalnych.

-  Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wiekowych podczas oceny w przypadku nadesłania niewielkiej liczby prac.

-  Wszystkie nadesłane prace wezmą udział w wystawie w CKiS w Miechowie.

VI. Rozstrzygniecie konkursu:

Ogłoszenie wyników odbędzie się 10 stycznia 2020 r. około godziny 10:00 w CKiS, ul. Racławicka 10 w Miechowie podczas Przeglądu Widowisk Jasełkowych.  

 

Wszelkich informacji udziela p. Edyta Midro nr tel. 506106473

Prace nie zostają zwracane, stają się własnością CKiS w Miechowie.

Prosimy o przestrzeganie regulaminu, prace nieregulaminowe nie będą podlegać ocenie i nie wezmą udziału w wystawie.

 Do pobrania:

Partnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark mkidn