Zajęcia teatralne

Udział w zajęciach daje możliwość samorozwoju, pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi. Pozwala odkryć inny świat, rozwija wiarę w siebie. Celem zajęć jest: rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, poznanie i rozwijanie własnych możliwości, rozwijanie koncentracji i wyobraźni, pobudzanie do aktywności twórczej, współdziałanie w grupie, doskonalenie mimiki i plastyki ciała, poznanie pracy aktora nad rolą. Skupimy się na nauce swobodnego bycia na scenie, umiejętności gry zespołowej, a także zdolności czujnego słuchania i reagowania na akcje partnerów scenicznych. Przygotowanie spektaklu, ma na celu zaprezentowanie przed publicznością lokalną  własnych umiejętności oraz współpracy grupowej, która stanowi ważny element realizacji projektu.


 

Zajęcia odbywają się w każdą sobotę 

godzina: 14:00-15:00

                15:00-16:00

Domu Kultury,

ul. Racławicka 10 

Prowadzący: Kinga Krzemień, tel. 668 600 875

Zapisy w biurze Domu Kultury, tel: 41 38 313 31 lub u prowadzącego zajęcia 

Zapraszamy na pierwsze zajęcia: 3 listopada 2018r.

Cena: 100 zł / m-c


Kinga Krzemień – od najmłodszych lat uczestniczyła w życiu artystycznym zdobywając dyplomy z tańca towarzyskiego, konkursów recytatorskich, konkursu piosenki obcojęzycznej.  Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie w zakresie gry na flecie poprzecznym. W czasie Szkoły Muzycznej występowała w dwóch zespołach dętych oraz w chórze. Ukończyła Szkołę Aktorską „ SPOT ” w Krakowie uzyskując tytuł aktora oraz aktora scen muzycznych, a także dodatkowo dyplom z ruchu scenicznego i tańca. W ramach Szkoły Aktorskiej uczestniczyła w spektaklach dyplomowych o charakterze dramatycznym i muzycznym.


                

Program zajęć teatralnych ( musical )

1. Ćwiczenia wprowadzające:

 - rozgrzewka

 - rozluźnienie

 - gimnastyka

 

2. Ćwiczenia oddechowe:

 - rozgrzewka strun głosowych

 - rozpoznanie własnych możliwości

 obserwacja ciała w procesie oddychania

 - świadome zapanowanie nad oddechem

 

3. Ćwiczenia głosowe:

 - różne sposoby wydobywania dźwięków

- praca nad siłą dźwięków

- ćwiczenia dykcyjne

- ćwiczenia rozluźniające ciało za pomocą oddechu

 

4. Wyrażanie emocji i uczuć gestem, mimiką oraz ruchem

5. Budowa postaci

6. Praca nad scenkami, monologami:

elementarne zadania aktorskie

- plastyka ruchu

- interpretacja danego tekstu

- sposoby podawania tekstu ze sceny

 

7. Praca nad spektaklem

 

Zapraszam wszystkich tych, którzy chcą pracować nad sobą, uruchomić swój głos i ciało, nauczyć się używać swych emocji.

 


Do pobrania:

 
Partnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark
mkidn