Maraton Pływacki

W niedzielę 9 lutego odbył się 5-godzinny Sztafetowy Maraton Pływacki. Maraton otrzymał potoczną nazwę "Maratonu Zakrętkowego" ponieważ podczas jedo trwania organizatorzy promowali potrzebę zbierania plastikowych nakrętek. Udział w Maratonie był bezpłatny, ale każdy z uczestników miał za zadanie przynieść ze sobą minimum 50 plastikowych nakrętek typu PET.

Sukces organizacyjny Maratonu jest niepodważalny. 33 uczestników, w tym jedna osoba z Kielc, jedna z Łodzi, trzech uczestników ze Słomnik, pływając non stop na dwóch torach przepłynęło łącznie 23 km i 550 metrów. Jedni potraktowali Maraton dość poważnie, jak np. Roksana Kabza, która przepłynęła aż 320 basenów(!), inni dość humorystycznie, jak np. Marcin Durman, który pływał "nogami do przodu":)

Przedział wiekowy uczestników również imponujący. Najmłodszy uczestnik miał 4 lata, najstarszy 53. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe Certyfikaty Udziału oraz batony regeneracyjne ufundowane przez CKiS w Miechowie.

...I na koniec równie fantastyczna informacja. Podczas rozgrywania Maratonu zebrano 15 kg nakrętek, które organizatorzy przekazali potrzebującej Oliwce.

 

Wyniki indywidualne:

 • 8000 m – Roksana Kabza
 • 1550 m – Marek Kot
 • 1150 m – Maciej Dźwigała
 • 1050 m – Konrad Kacperek
 • 1000 m - Zofia Marcinkowska, Anita Wachowicz
 • 900 m – Marcin Paczyński
 • 800 m – Maria Małkiewicz
 • 700 m – Ewa Orłowska, Włodzimierz Kacperek
 • 600 m – Jakub Gajos
 • 550 m – Mateusz Ciałowicz, Maciej Zamęta
 • 500 m – Krzysztof Gajos, Krzysztof Psuj
 • 400 m - Klaudia Kupczyk
 • 350 m – Kacper Dźwigała
 • 300 m – Marcelina Makulska, Joanna Gajos, Rafał Zioło, Konrad Zioło, Filip Gawlikowski
 • 250 m – Miłosz Bielawski, Emilia Sanecka
 • 200 m - Julia Makulska, Oskar Przecherka, Łukasz Gawlikowski
 • 150 m – Jakub Seweryn, Julita Psuj
 • 100 m – Marcin Durman, Eryk Dźwigała, Wiktoria Sady
 • 50 m – Roman Małkiewicz

 

Razem: 23.550 m

 

Więcej szczegółów w naszej maratonowej zakładce: http://www.ckis.miechow.eu/kryta-plywalnia/maraton-plywacki/

 

 


 

 

"Zakrętkowy Maraton Pływacki" - pod tym szyldem rozkręcamy 5-godzinną zabawę na krytej płyalni w Miechowie, która odbędzie się w niedzielę 9 lutego w godzinach od 9:00 do 14:00. Zapraszamy do zapoznania sie z Regulaminem Maratonu połączonego ze zbiórką zakrętek dla małej Oliwii.

Impreza na maksa naaaakręcona:)

 

 

Lista uczestników Maratonu Pływackiego odbywającego się w dniu 9.02.2014

w godz. od 9:00 do 14:00

Osoby te, zgodnie z Regulaminem Maratonu wchodzą do części basenowej Krytej Pływali CKiS nieodpłatnie.

Pozostali uczestnicy Maratonu, którzy nie dokonali wcześniejszej rejestracji, wnoszą opłaty za udział wg taryfy określonej w cenniku pływalni.

LP   Nazwisko i Imię

 1. Bielawski Miłosz
 2. Boczek Karol
 3. Ciałowicz Mateusz
 4. Durman Marcin
 5. Dźwigała Eryk
 6. Dźwigała Kacper
 7. Dźwigała Maciej
 8. Kabza Roksana
 9. Kacperek Konrad
 10. Kacperek Włodzimierz
 11. Kupczyk Klaudia
 12. Makulska Marcelina
 13. Małkiewicz Maria
 14. Marcinkowska Zofia
 15. Orłowska Ewa
 16. Paczyński Marcin
 17. Przecherka Kinga
 18. Przecherka Oskar
 19. Salecka Emilia
 20. Wachowicz Anita
 21. Wachowicz Wiktor
 22. Wleciał Kinga
 23. Zamęta Izabela
 24. Zamęta Maciej

 

 


 

Regulamin 5-godzinnego Maratonu Pływackiego

niedziela, 9 lutego 2012, godz. 9:00 – 14:00

 

I Cel imprezy:

 1. Promocja Gminy i Miasta Miechów oraz Centrum Kultury i Sportu w Miechowie.
 2. Pomoc Oliwii poprzez zbiórkę zakrętek.
 3. Popularyzacja pływania jako zdrowej formy ruchu.

 

II Organizatorzy i Partnerzy:

Organizatorzy:

1.   Centrum Kultury i Sportu w Miechowie

 1. Gmina Miechów

 

III Termin, miejsce oraz program Maratonu:

9.02.2014 Kryta Pływalnia CKiS w Miechowie, ul. M. Konopnickiej 4

 1. otwarcie biura Maratonu godz. 8:00
 2. odprawa techniczna godz. 8:45
 3. start pierwszego uczestnika godz. 9:00
 4. zakończenie Maratonu godz. 14:00

 

IV Uczestnictwo:

 1. 5-godzinny Maraton Pływacki nie ma charakteru zawodów, a elementy rywalizacji nie są mile widziane. Każdy płynie własnym tempem i sam decyduje ile długości basenu jest w stanie przepłynąć. Organizatorzy nie przyznają miejsc ani dodatkowych gratyfikacji za uzyskane wyniki poszczególnych uczestników.
 2. Maraton ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby zrzeszone w klubach sportowych i amatorzy. Dopuszcza się do startu zawodników niepełnoletnich, którzy nie ukończyli 18 roku życia, ale po dostarczeniu przez nich zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Podczas rejestracji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, a uczniowie legitymację szkolną. Warunkiem dopuszczenia do Maratonu będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w Maratonie lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach (podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej – Dz.U. Nr 101, poz. 1095). Każdy z uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z udziałem w Maratonie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 4. Uczestników Maratonu obowiązują wszelkie przepisy obowiązujące podczas przebywania na terenie krytej pływalni CKiS w Miechowie.
 5. Zgłoszenie do Maratonu stanowi Załącznik Nr 1 niniejszego Regulaminu.
 6. Zawodnicy niepełnoletni dodatkowo przedkładają Załącznik Nr 2 niniejszego Regulaminu.

 

V Sposób przeprowadzenia Maratonu:

 1. Organizator dopuszcza nieograniczoną liczbę uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń). Maraton odbywa się w formie sztafety.
 2. Jednorazowo w wodzie może przebywać jeden uczestnik. Organizatorzy dopuszczają możliwość asekuracji drugiej osoby (płynięcie w parach), ale tylko po wcześniejszej akceptacji tego faktu przez Sedziego Głównego Maratonu.
 3. Minimum do przepłynięcia dla każdego uczestnika wynosi 50 m (2 długości basenu).
 4. Maraton odbywa sie wyłącznie na jednym torze. Organizatorzy w dniu Maratonu ustalą, który to będzie tor. Tor ten będzie wyłączony ze strefy basenowej, niedostępny dla  uczestników przebywających tego dnia na pływalni, a nie biorących udziału w Maratonie.
 5. Częstotliwość zmian sztafetowych jest dowolna, przy czym start kolejnego uczestnika odbywa się z wody. Zmiany odbywają się wyłącznie po stronie platformy startowej. W czasie Maratonu obowiązują przepisy stylu dowolnego.
 6. Jeżeli kolejny uczestnik sztafety popełni przedwczesny start podczas zmiany, to zostaną odjęte 2 baseny (50m) od sumy wszystkich zaliczonych długości sztafety. Dotyczy to wszystkich przedwczesnych startów w ciągu trwania Maratonu.
 7. Kolejność startów ustala się w grafiku startowym (decyduje kolejność zgłoszeń).
 8. Maraton nie ma konieczności zachowania ciągłości pływania.
 9. Wynikiem końcowym Maratonu będą: ilość uczestników oraz ilość długości basenów.

 

VI Zgłoszenia :

 1.  Zgłoszenia do 5-godzinnego Maratonu Pływackiego dokonuje się wg wzoru (Załącznik nr 1 oraz dodatkowo Załącznik nr 2 dla uczestników niepełnoletnich), należy przesłać na adres Centrum Kultury i Sportu w Mechowie, ul. Racławicka 10, 32-200 Miechów lub e-mail: dk@ckis.miechow.eu do 7 lutego 2014 r.
 2. Organizatorzy dopuszczają możliwość zapisów po 7 lutego, bądź w trakcie trwania Maratonu, ale wówczas uczestnik wchodzi na teren krytej pływalni na ogólnie przyjętych zasadach.
 3. Uczestnicy Maratonu, którzy dokonają zgłoszeń do 7 lutego wnoszą opłatę startową 50 zakrętek.
 4. Każdy uczestnik Maratonu jest zwolniony z dodatkowych opłat za pobyt w części basenowej krytej pływalni, nawet jesli zakończył udział w Maratonie, a zamierza przebywać na basenie do momentu jego zakończenia.
 5. Mile widziane osoby, które są w stanie zadeklarować się na cały czas trwania Maratonu. Osoby te będą w rezerwie, na wypadek gdyby doszło do sytuacji, kiedy jest mała liczba zgłoszeń.
 6. Sędzia Główny Maratonu: Marcin Durman tel./fax (41) 383 13 31, kom. 694 668 698, lub e-mail: mdurman@ckis.miechow.eu

 

VII Przepisy Techniczne:

1. Długość pływalni: 25m.

2. Ilość torów: 1.

3. Temperatura wody: ok. 27 stopni.

4. Pomiar dystansu: ręczny, przy użyciu kartki i długopisa, wyniki bieżące zapisywane w Tabeli.

 

VIII Świadczenia:

 1. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom potwierdzający udział w Maratonie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia puli pamiątkowych nagród rzeczowych za udział w miarę pozyskiwania sponsorów.

 

IX Zakwaterowanie i wyżywienie:

 1. Organizator nie przewiduje zakwaterowania dla uczestników z poza Miechowa. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów we własnym zakresie, poprzez kontakt z CKiS w Miechowie, nr tel/fax (41) 383 13 31.
 2. Organizatorzy zapewniają przekąski oraz wodę do picia przez cały czas trwania Maratonu.
 3. Organizatorzy zapewniają depozyt na rzeczy osobiste dla uczestników Maratonu, którzy dokonali rejestracji w terminie do 7 lutego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Do pobrania:

 
Partnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark
OSM Miechów